Ai xin tôi cho - Ai cho tôi xin!

Ai xin tôi cho - Ai cho tôi xin!


Hôm nay đi bộ với mama, đi ngang khu giao thông vận tải thấy cảnh này. Thấy ấm lòng dễ sợ =))0 Comments