Trung Thu ở Sài Gòn xưa

Những hình ảnh ghi lại cảnh vui trung thu thời xưa… từ bộ sưu tập của Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp (École Francaise d’ Extrême – Orient).

Nguồn:
Lịch sử Việt Nam qua ảnh
Ly Hoa

0 Comments