Thằng cuội

Biết lâu hắn mới ngồi ở ban công này.
Biết lâu hắn mới thấy cây, thấy lá, thấy trăng, ngửi mùi đêm, cảm làn gió, hít cho đầy cái không khí lành lạnh, mát lành về khuya này.
Gió mơn man,
Sương lành lạnh,
Âm thanh lọt thõm giữa màn đêm và âm thanh từ những nơi xa xăm đâu đó vọng về...
---
Tuy phòng hắn và cái ban công này chỉ cách có một cánh cửa.
Tuy ngày ngày hắn vẫn đang hít thở, ngày ngày vẫn mở mắt.
Thế mới biết con người ta đánh rơi rất nhiều thứ trong guồng quay cuộc sống.
Hôm nay ngồi ngẫm lại thì hắn đang đánh rơi rất nhiều. Vì cái gì?

"Alice:How long is forever?
White Rabbit:Sometimes, just one second."
--Lewis Carroll, Alice in Wonderland0 Comments