Hai cậu cháu

Hôm nay, 2 cậu cháu ngồi mở máy cùng nhau
Cháu ngồi tạo blog
Cậu ngồi làm việc
Tự nhiên thấy vui vui ^^Một buổi tối yên ả...

Cảm ơn Em về cái đèn và cái chong chóng

0 Comments