Alexandre de Rhodes

Bia mộ của giáo sĩ Alexandre de Rhodes(1591-1660)

Bia mộ của giáo sĩ Alexandre de Rhodes(1591-1660) - người có công lớn trong việc tạo ra chữ Quốc ngữ (tiếng Việt).Ông là nhà truyền giáo dòng Tên. Ông đến Hội An (Việt Nam) đầu năm 1625, khi 34 tuổi, đi suốt Bắc - Nam truyền đạo và chỉ rời Việt Nam khi bị chúa Nguyễn trục xuất vĩnh viễn vào năm 1645.
Ông đã có công tổng hợp, chỉnh lý những công trình của các giáo sĩ trước đó để hình thành chữ quốc ngữ Việt Nam hiện đại với tác phẩm “Tự điển Việt-Bồ-La” in năm 1651 tại Roma -Cuốn sách hệ thống hóa cách ghi âm tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh.
Ông mất ngày 5 tháng 11 năm 1660 ở Isfahan, Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

0 Comments