Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp (Phần 2)

Chợ Lớn 100 năm trước có diện mạo như thế nào? Loạt ảnh Chợ Lớn xưa sẽ là câu trả lời sống động cho những người quan tâm.

Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.
Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Một đám rước của người Hoa, 1904.
Một đám rước của người Hoa, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ cổ nhất Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1904. (
Nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ cổ nhất Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Các tiệm ăn của người Hoa, 1904.
Các tiệm ăn của người Hoa, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Kênh rạch ở Chợ Lớn, 1904.
Kênh rạch ở Chợ Lớn, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Tắm ngựa trên kinh Tàu Hủ cạnh cầu Xóm Chỉ, 1904.
Tắm ngựa trên kinh Tàu Hủ cạnh cầu Xóm Chỉ, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Cầu Xóm Chỉ với trụ điện tín ở đầu cầu, 1924.
Cầu Xóm Chỉ với trụ điện tín ở đầu cầu, 1924. (Ảnh: Aavh.org).

Tuyến đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn chạy ven kênh Tàu Hủ, 1904.
Tuyến đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn chạy ven kênh Tàu Hủ, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Hội quán Nhị Phủ, 1904.

Hội quán Nhị Phủ, 1904.
Hội quán Nhị Phủ, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Hội quán Ôn Lăng, 1904.
Hội quán Ôn Lăng, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Một đền miếu của người Hoa, 1904.
Một đền miếu của người Hoa, 1904. (Ảnh: Aavh.org).

Nội thất của ngôi đền.
Nội thất của ngôi đền. (Ảnh: Aavh.org).

0 Comments