Kalimba graduation for Rose


Câu chuyện bắt đầu từ đây :v

Sói

Chuyện là hắn đã mua cái kalimba và có một buổi tối vọc với nó trước khi tặng "bạn". Cảm nhận là khá thú vị :v Đầu tiên là 2 cậu cháu chỉnh âm cho nó. Shop ghi ko chỉnh âm...


Và giờ hắn..

Cơ mà,
Bạn đi vội quá. Mình còn chưa kịp ký tên, làm lễ tốt nghiệp cho bạn nữa...

0 Comments