Con cáo và chùm nho

Anh như con cáo
Em như cành nho xanh
Khi em còn trẻ và đẹp
Em lại không dành cho anh...

Aesop Fables
---


0 Comments