Chợ Hiệp Phú 10/2018

Chợ Hiệp Phú hay mình hay gọi là Chợ Mới, so với Chợ Nhỏ (dùng để chỉ Chợ Cũ)
Hôm qua đi bộ ra chợ với MaMa nên chụp lại. Biết đâu chục năm nữa nhìn không ra =))


Nhìn cứ tưởng chợ vùng cao nào đấy :v

0 Comments