Vick's illustrated catalogue and floral guide, 1871

Sách Vick's illustrated catalogue and floral guide, 1871
Đây là một cuốn sách mình thấy "có vẻ hay", hay tại mình vốn thích sưu tầm mấy cuốn sách cổ cổ ta.
Với lại thấy nội dung về làm vườn, về hoa cỏ là thấy thích rồi =))
Có thời gian sẽ dành đọc nó. Giờ lưu lại cái đã :v
Download: https://drive.google.com/open?id=1OrZHJd1o5kBgaVUfD3rRchuoML7d6ps2


0 Comments