Ngói mũi sen hay ngói mũi hài

Đây là một trong các dạng ngói cổ.
Ngày nay thấy ít còn sử dụng, chỉ đôi lúc thấy ở một số đền, chùa, miếu, mão. Và thời nay ngói làm ra cũng không được dày như trong hình.

Ngày nay ngói này được bán khoảng 3500đ/ viên

Ngói mũi sen hay ngói mũi hàiNgói mũi sen hay ngói mũi hài

Ngói mũi sen hay ngói mũi hài

0 Comments