Lan bạn tặng đã nảy nhánh

Chuyện là hôm lâu lẩu lầu lâu
Mấy thằng bạn cũ gặp lại
Mình thì dạy dưới Nông Lâm chạy lên
Thằng thì từ Tân Bình chạy lại
Gặp nhau ở Cầu Đỏ Văn KiệtKhông hiểu sao khi lớn thằng nào cũng có sở thích trồng Lan, nuôi cá
Sáng đó nó hẹn mình chiết cho nó mấy nhánh Bạch Câu và Tiểu Hồ Điệp, nó sẽ chiết cho mình vài nhánh lan khác chơi

Vậy đó, ra quán gặp nhau nói chuyện rơm rả

Và đến nay thì giò lan nó cho mới chịu nảy mầm. Cơ mà cái cây lan này có vẻ mảnh khảnh đây :v
Thấy vui vui!

0 Comments