Chưa bao giờ

Bây giờ anh biết vì sao
gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng
giữa muôn vàn hoa


0 Comments