Bia chủ quyền của Việt Nam trên đảo Song Tử Đông 1963

Bia chủ quyền của Việt Nam trên đảo Song Tử Đông.

Năm 1963, thủy thủ các tàu Hương Giang, Chi Lăng và Kỳ Hòa của Việt Nam Cộng hòa thiết lập bia chủ quyền một cách có hệ thống tại một số đảo ở Trường Sa trong đó có đảo Song Tử Đông.

Bia chủ quyền của Việt Nam trên đảo Song Tử Đông
Nguồn: Lịch sử Việt Nam qua ảnh

0 Comments