13/09/2018

Tôi phải dậy vì còn cây phải tưới
Chó phải chăm và rau củ phải hầm
Phải lau bếp, xếp đồ và giặt ủi
Có buồn đâu mà anh cứ hỏi thăm?
Người ta sống, có yêu thì càng tốt
Không ai yêu, thì tôi tự thương mình
Cô đơn đúng là một mình hạnh phúc 
Chấp bầu trời, cân cả thế giới xinh…
Source: dongsonglodang

0 Comments