12/09/2018


Đừng tin chiều đầy nắng,
Rằng tối sẽ không mưa,
Đừng tin cành hoa trắng,
Sẽ mãi như ngày xưa,
Đừng tin con đường nhỏ,
Sẽ luôn đầy hoa thơm,
Đừng tin những bụi cỏ,
Rằng sẽ đầy trái đơm,
Đừng tin mùa đông lạnh,
Sẽ nhanh chóng qua đi,
Đừng tin lời hờn giận,
Bay như cánh thiên di,
Đừng tin lời hò hẹn,
Của đôi lứa yêu nhau,
Đừng tin lời khuyên nhủ:
“Chia tay sẽ không đau…”

-st-

0 Comments