09/10/2018

tôi và em
ở dưới cùng một bầu trời
mà ngỡ đâu
xa cách cả vạn cuộc đời.
0 Comments