Mở xó...

"Viết cho một góc nhỏ trong hắn"
---
Đây là nhà hắn. Mọi người có thể ghé thăm.
Nếu hợp thì ở lại, không vừa ý thì hắn không giữ.
Thân!


0 Comments