Không đề


Vậy là hết 8/3.
Cuối cùng hắn đã chọn ko làm gì cả. Tôn trọng.
Khoảng cách là tương đối.
Mười mấy cây số mà thật gần. 30 phút là tới.
Vài bậc cầu thang mà thật xa. Ko bao giờ tới được.
Có lẽ nên vậy.

0 Comments